Wyposażenie stomatologiczne

Same usługi nowoczesnej ortodoncji, świadczone nawet przez najlepszego ortodontę, będą mniej efektywne bez odpowiedniego wsparcia technicznego. W Centrum Pięknego Uśmiechu ortodonta ma możliwość skorzystania m.in. z: kamery zewnątrzustnej, piaskarki, a także skalera ultradźwiękowego. Do wykonywania zabiegów używamy unitów dentystycznych marki: Sternweber i Anthos oraz najnowszej generacji elektronicznego endometru Rypex (do pomiaru długości kanałów korzeniowych) i autoklawu oraz lampy Zoom Advanced (do wybielania zębów).

Najważniejsze zarówno dla nas, jak i dla pacjenta, są możliwości dotyczące aparatów ortodontycznych. Stosujemy różne ich typy. Nasi pacjenci mogą korzystać m.in. z aparatu samoligaturującego (np. Damona), aparatu lingwalnego czy aparatu Invisalign. Pierwszy model jest typowym rozwiązaniem w przypadku leczenia wad zgryzu i jest umieszczany na powierzchni wargowej zębów. Kolejne rodzaje są mniej popularne ale nie mniej skuteczne niż standardowe, widoczne typy aparatu ortodontycznego. Aparat lingwalny lub Invisalign (nakładkowy) przeznaczone są głównie dla osób, które ze względów estetycznych (na przykład z powodu charakteru pracy) nie mogą sobie pozwolić na tradycyjny aparat samoligaturujący.