Publikacje

Terapia ortodontyczna pacjentów, to główna, ale nie jedyna część naszej aktywności. Oprócz tego, że wykorzystujemy wiedzę na temat leczenia wad zgryzu i nowoczesnej ortodoncji w praktyce, to nie unikamy okazji do dzielenia się nią. Artykuły autorstwa dr n. med. Katarzyny Jamroszczyk można znaleźć w wielu specjalistycznych czasopismach i magazynach. Zapewne nie zbadano jeszcze wszystkich możliwości aparatu ortodontycznego czy zabiegów stomatologii estetycznej. My sami pragniemy poszerzać naszą wiedzę z zakresu stomatologii i ortodoncji, uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i międzynarodowych kongresach. Dr n. med. Katarzyna Jamroszczyk jest wieloletnim członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Zapraszamy do odwiedzenia aktualnej listy publikacji, która znajduje się na stronie: http://biblioteka.pam.szczecin.pl/


1/64

Tytuł oryginału: Association between the five-factor model of personality and natural head position.
Autorzy: Krzysztof Woźniak, Hubert Teichert, Mariusz Lipski, Damian Lichota, Witalis Woźniak, Ryta Łagocka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Katarzyna Jamroszczyk, Monika Góra, Grzegorz Matyja.
Źródło: – Pol. J. Environ. Stud. 2009 vol. 18 nr 1 A s. 544-548 tab. bibliogr. summ.
Uwagi: – State of health of oral cavity and environments conditionals. Achievements of modern dentistry. Second Scientific and Educational Conference, Nałęczów, 24th-26th of April 2009.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: ENG
Index Copernicus: 16.110
Praca afiliowana przez PAM


2/64

Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości zębiny po szlifowaniu pionowym szkliwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Dentinal hypersensivity after vertical stripping of enamel.
Autorzy: Jolanta Sikorska-Bochińska, Katarzyna Jamroszczyk, Ryta Łagocka, Mariusz Lipski, Alicja Nowicka.
Źródło: – Ann. Acad. Med. Stetin. 2009 t. 55 nr 2 s. 65-67 tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: – Komentarz: – Ann. Acad. Med. Stetin. 2009 t. 55 nr 2 s. 67.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 9.000
Punktacja wewnętrzna: 6.000
Praca afiliowana przez PAM


3/64

Tytuł oryginału: Postępowanie z pacjentami upośledzonymi umysłowo i dotkniętymi wrodzonymi wadami rozwojowymi w czasie leczenia ortodontycznego.
Tytuł w wersji angielskiej: Proceeding with patients having mental impairment and those affected by congenital development anomalies during orthodontic treatment.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Danuta Górniak, Mariusz Lipski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Matylda Trusewicz.
Źródło: – Mag. Stom. 2009 R. 19 nr 12 s. 26-32 bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: – Przedruk z Ann. Acad. Med. Stetin. 2008 t. 54 nr 1 s. 112-117.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 4.280
Punktacja wewnętrzna: 6.000
Praca afiliowana przez PAM


4/64

Tytuł oryginału: In vivo root canal length determination using Apex D.S.P.
Autorzy: Mariusz Lipski, Krzysztof Woźniak, Damian Lichota, Alicja Nowicka, Katarzyna Jamroszczyk, Ewa Sobolewska, Małgorzata Tomasik, Ryta Łagocka, Ewa Tomasik.
Źródło: – Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 nr 6 A pt 2 s. 213-217 tab. bibliogr. summ.
Uwagi: – The 2nd Conference „State of health of oral cavity and enviroments conditionals. Archivments of modern dentistry”, Nałęczów, 24th-26th of April, 2008.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: ENG
Index Copernicus: 13.640


5/64

Tytuł oryginału: Korozja stosowanego w ortodoncji stopu niklowo-tytanowego – potencjalne przyczyny i następstwa kliniczne.
Tytuł w wersji angielskiej: Corrosion of nickel-titanum alloy used in orthodontics – potential causes and clinical sequelae.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Mariusz Lipski, Barbara Wędrychowska-Szulc, Marta Gałęska.
Źródło: – Mag. Stom. 2008 R. 18 nr 3 s. 26-29 il. bibliogr. streszcz. summ.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 3.840
Punktacja wewnętrzna: 6.000

 


6/64

Tytuł oryginału: Neuromuscular reactivity assessment in relation to stress influencing stomatognathic system.
Autorzy: Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski, Damian Lichota, Katarzyna Jamroszczyk, W. Woźniak, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Alicja Nowicka, Marlena Trąbska-Świstelnicka.
Źródło: – Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 nr 6 A pt 2 s. 432-437 il. tab. bibliogr. summ.
Uwagi: – The 2nd Conference „State of health of oral cavity and enviroments conditionals. Archivments of modern dentistry”, Nałęczów, 24th-26th of April, 2008.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: ENG
Index Copernicus: 13.640


7/64

Tytuł oryginału: Ocena nadwrażliwości zębów po szlifowaniu pionowym szkliwa.
Autorzy: Jolanta Sikorska-Bochińska, Katarzyna Jamroszczyk, Ryta Łagocka, Mariusz Lipski, Alicja Nowicka.
Źródło: W: Realna stomatologia. I Międzynarodowa Konferencja Endodontyczna, Szczecin, 4-5 kwietnia 2008 r. Oprac. red. Maria Więckowska. Lublin : Czelej, 2008 s. 61.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


8/64

Tytuł oryginału: Ocena porównawcza endometrów Apex D.S.P. i Root ZX. Badanie in vitro.
Tytuł w wersji angielskiej: A comparative evaluation of Apex D.S.P. and Root ZX Apex locators. An in vitro study.
Autorzy: Mariusz Lipski, Krzysztof Woźniak, Damian Lichota, Katarzyna Jamroszczyk, Alicja Nowicka, Monika Góra, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Ewa Sobolewska, Małgorzata Tomasik, Jadwiga Buczkowska-Radlińska.
Źródło: – Ann. Acad. Med. Stetin. 2008 t. 54 nr 2 s. 33-36 il. bibliogr. streszcz. summ.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 9.000
Punktacja wewnętrzna: 6.000


9/64

Tytuł oryginału: Ocena stanu reaktywności układu nerwowo-mięśniowego na stres w układzie ruchu narządu żucia.
Autorzy: Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski, Damian Lichota, Katarzyna Jamroszczyk, Witalis Woźniak, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Alicja Nowicka, Marlena Trąbska-Świstelnicka.
Źródło: W: Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008. Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, 2008 s. 100.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


10/64
Tytuł oryginału: Pomiar długości kanału korzeniowego za pomocą endometru Apex D.S.P. – badanie kliniczne.
Tytuł w wersji angielskiej: The measurement of length of radical canal using Apex D.S.P. – clinical examination.
Autorzy: Mariusz Lipski, Krzysztof Woźniak, Damian Lichota, Alicja Nowicka, Katarzyna Jamroszczyk, Ewa Sobolewska, Małgorzata Tomasik, Ryta Łagocka, Ewa Tomasik.
Źródło: W: Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008. Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, 2008 s. 347.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


11/64

Tytuł oryginału: Porównanie dokładności lokalizacji otworu wierzchołkowego korzenia zęba z użyciem endometru Apex D.S.P. i Root ZX. Badanie in vitro.
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of precision localization of apex hale of teeth root with using Apex D.S.P. endometer and Root ZX. In vitro study.
Autorzy: Mariusz Lipski, Krzysztof Woźniak, Damian Lichota, Katarzyna Jamroszczyk, Marlena Trąbska, Ewa Sobolewska, Małgorzata Tomasik, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Ewa Tomasik.
Źródło: W: Realna stomatologia. I Międzynarodowa Konferencja Endodontyczna, Szczecin, 4-5 kwietnia 2008 r. Oprac. red. Maria Więckowska. Lublin : Czelej, 2008 s. 62.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


12/64

Tytuł oryginału: Postępowanie z pacjentami upośledzonymi umysłowo i dotkniętymi wrodzonymi wadami rozwojowymi w czasie leczenia ortodontycznego.
Tytuł w wersji angielskiej: Proceeding with patients having mental impairment and those affected by congenital development anomalies during orthodontic treatment.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Danuta Górniak, Mariusz Lipski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Matylda Trusewicz.
Źródło: – Ann. Acad. Med. Stetin. 2008 t. 54 nr 1 s. 112-117 bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: – Komentarz: – Ann. Acad. Med. Stetin. 2008 t. 54 nr 1 s. 117.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 9.000
Punktacja wewnętrzna: 6.000


13/64

Tytuł oryginału: Przyrost temperatury na zewnętrznej powierzchni korzeni zębów po wstrzyknięciu do kanałów gutaperki rozgrzanej do 200 [stopni] C.
Tytuł w wersji angielskiej: The growth of temperature on external surface of teeth roots after injecting into canal gutta-percha warming up to 200C.
Autorzy: Mariusz Lipski, Damian Lichota, Krzysztof Woźniak, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Katarzyna Jamroszczyk, Monika Góra, Ryta Łagocka, Ewa Sobolewska, Ewa Tomasik.
Źródło: W: Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008. Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, 2008 s. 190.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


14/64

Tytuł oryginału: Scanning electron microscope study of the efficacy of root canal wall debridement using Endo-Eze AET system.
Autorzy: Mariusz Lipski, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Damian Lichota, Krzysztof Woźniak, Alicja Nowicka, Katarzyna Jamroszczyk, Katarzyna Grocholewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Ewa Tomasik, Krzysztof Safranow.
Źródło: – Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 nr 6 A pt 1 s. 321-325 tab. bibliogr. summ.
Uwagi: – The 2nd Conference „State of health of oral cavity and enviroments conditionals. Archivments of modern dentistry”, Nałęczów, 24th-26th of April, 2008.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: ENG
Index Copernicus: 13.640


15/64

Tytuł oryginału: Skuteczność oczyszczania kanałów korzeniowych zębów za pomocą systemu AET. Badania w elektronowym mikroskopie skaningowym.
Tytuł w wersji angielskiej: [Scanning electron microscope study of the efficacy of root canal wall debridement using Endo-Eze AET system].
Autorzy: Mariusz Lipski, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Damian Lichota, Krzysztof Woźniak, Alicja Nowicka, Katarzyna Jamroszczyk, Katarzyna Grocholewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska.
Źródło: W: Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008. Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, 2008 s. 206.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


16/64

Tytuł oryginału: Temperature rise on the outer root surface following canal filling with injectable thermoplaticized gutta-percha heated to 200’C.
Autorzy: Mariusz Lipski, Damian Lichota, Krzysztof Woźniak, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Katarzyna Jamroszczyk, Monika  Góra, Ryta Łagocka, Ewa Sobolewska, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Ewa Tomasik.
Źródło: – Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 nr 6 A pt 2 s. 218-222 il. bibliogr. summ.
Uwagi: – The 2nd Conference „State of health of oral cavity and enviroments conditionals. Archivments of modern dentistry”, Nałęczów, 24th-26th of April, 2008.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: ENG
Index Copernicus: 13.640


17/64

Tytuł oryginału: Wpływ ustawienia głowy na ocenę morfologiczną twarzy.
Tytuł w wersji angielskiej: [Influence of head position on the estimated facial morphology].
Autorzy: Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski, Damian Lichota, Witalis Woźniak, Ryta Łagocka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Alicja Nowicka, Monika Góra, Katarzyna Jamroszczyk, Grzegorz Matyja.
Źródło: W: Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008. Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, 2008 s. 263.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


18/64

Tytuł oryginału: Zakład Stomatologii Zachowawczej.
Tytuł w wersji angielskiej: [Department of Conservative Dentistry].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Jadwiga Buczkowska-Radlińska.
Źródło: W: Powstawanie uczelni medycznej na Pomorzu Zachodnim. Historia nauczania dziedzin medycyny w Pomorskiej Akademii Medycznej. Pod red. Ireneusza Kojdera. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Medycznej, 2008 s. 309-314.
Uwagi: – Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ; t. 2.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: POL


19/64

Tytuł oryginału: Zastosowanie Clindamycin-MIP 600 w leczeniu endodontycznym zębów z ostrym i przewlekłym zaostrzonym zapaleniem tkanek przyzębia wierzchołkowego.
Tytuł w wersji angielskiej: Clindamycin-MIP 600 in the endodontic treatment of teeth with acute and chronic exacerbation of inflammation of the periapical tissues.
Autorzy: Mariusz Lipski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Krzysztof Woźniak, Alicja Nowicka, Damian Lichota, Katarzyna Jamroszczyk, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Małgorzata Tomasik, Maciej Górski, Maria Wiernicka-Menkiszak, Monika Góra, Sylwia Szymaniak-Rochoń, Jerzy Mrozek, Agnieszka Ciura.
Źródło: – Mag. Stom. 2008 R. 18 nr 7-8 s. 22-25 il. bibliogr. streszcz. summ.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 3.840
Punktacja wewnętrzna: 6.000


20/64

Tytuł oryginału: Związek pięcioczynnikowego modelu osobowości z naturalną pozycją głowy.
Tytuł w wersji angielskiej: [Association between the five-factor model of personality and natural head position].
Autorzy: Krzysztof Woźniak, Hubert Teichert, Mariusz Lipski, Damian Lichota, Witalis Woźniak, Ryta Łagocka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Katarzyna Jamroszczyk, Monika Góra, Grzegorz Matyja.
Źródło: W: Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008. Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, 2008 s. 265.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


21/64

Tytuł oryginału: Clinical evaluation of posterior composite resin restorations: three year follow-up.
Autorzy: Alicja Nowicka, Damian Lichota, Mariusz Lipski, Krzysztof Woźniak, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: – Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 6 C s. 204-208 tab. bibliogr. summ.
Uwagi: – Environmental – health risk in dentistry. IV International Scientific Symposium, Lublin, 23-24 November, 2007.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: ENG
Index Copernicus: 11.770


22/64

Tytuł oryginału: Computer-aided analysis of electromotive force of electric cell in oral cavity environment.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski.
Źródło: – Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 6 C s. 86-90 il. bibliogr. summ.
Uwagi: – Environmental – health risk in dentistry. IV International Scientific Symposium, Lublin, 23-24 November, 2007.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: ENG
Index Copernicus: 11.770


23/64

Tytuł oryginału: Kliniczna ocena wypełnień z materiału złożonego przeznaczonego do rekonstrukcji zębów boczych : obserwacje trzyletnie.
Tytuł w wersji angielskiej: Clinical evaluation of posterior composite resin restorations: three-year floow up.
Autorzy: Alicja Nowicka, Damian Lichota, Mariusz Lipski, Krzysztof Woźniak, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: W: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 23-24 listopad 2007. Lublin : [b.w.], 2007 s. 161.
Uwagi: – Tekst równol. w jęz. ang.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL, ENG


24/64

Tytuł oryginału: Ocena reaktywności układu nerwowo-mięsniowego na stres w układzie ruchu narządu żucia.
Tytuł w wersji angielskiej: Neuromuscular reactivity assessment in relation to stress influencing stomatognathic system.
Autorzy: Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski, Damian Lichota, Katarzyna Jamroszczyk, Witalis Woźniak, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Alicja Nowicka, Marlena Trąbska-Świstelnicka.
Źródło: W: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 23-24 listopad 2007. Lublin : [b.w.], 2007 s. 275.
Uwagi: – Tekst równol. w jęz. ang.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL, ENG


25/64

Tytuł oryginału: Organizacja i zastosowanie systemu pomiarowego ogniwa elektrycznego jamy ustnej w ocenie zjawisk elektrycznych u pacjentów leczonych stomatologicznie.
Tytuł w wersji angielskiej: Organization and use of measuring system of the electric cell in oral cavity in evaluation of electric phenomena occurring in stomatologically treated patients.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Mariusz Lipski, Krzysztof Woźniak.
Źródło: W: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 23-24 listopad 2007. Lublin : [b.w.], 2007 s. 64-65.
Uwagi: – Tekst równol. w jęz. ang.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL, ENG


26/64

Tytuł oryginału: Pomiar długości kanału korzeniowego za pomocą endometru Apex D. S. P. – badania kliniczne.
Tytuł w wersji angielskiej: In vivo root canal length determination using Apex D. S. P.
Autorzy: Mariusz Lipski, Krzysztof Woźniak, Damian Lichota, Alicja Nowicka, Katarzyna Jamroszczyk, Ewa Sobolewska, Małgorzata Tomasik, Ryta Łagocka.
Źródło: W: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 23-24 listopad 2007. Lublin : [b.w.], 2007 s. 127.
Uwagi: – Tekst równol. w jęz. ang.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL, ENG


27/64

Tytuł oryginału: Przyrost temperatury na zewnetrznej powierzchni korzeni zębów po wstrzyknięciu do kanałów gutaperki rozgrzanej do 200 C.
Tytuł w wersji angielskiej: The temperature rise on the outer root surface following canal filling with injectable gutta-percha heated to 200 C.
Autorzy: Mariusz Lipski, Damian Lichota, Krzysztof Woźniak, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Katarzyna Jamroszczyk, Monika Góra, Ryta Łagocka, Ewa Sobolewska.
Źródło: W: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 23-24 listopad 2007. Lublin : [b.w.], 2007 s. 128.
Uwagi: – Tekst równol. w jęz. ang.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL, ENG


28/64

Tytuł oryginału: Skuteczność oczyszczania kanałów korzeniowych zębów za pomocą systemu AET. Badania w elektronowym mikroskopie skaningowym.
Tytuł w wersji angielskiej: Scanning electron microscope study of the efficacy of root canal wall debridement using Endo-Eze AET system.
Autorzy: Mariusz Lipski, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Damian Lichota, Krzysztof Woźniak, Alicja Nowicka, Katarzyna Jamroszczyk, Katarzyna Grocholewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska.
Źródło: W: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 23-24 listopad 2007. Lublin : [b.w.], 2007 s. 129.
Uwagi: – Tekst równol. w jęz. ang.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL, ENG


29/64

Tytuł oryginału: Wpływ ustawienia głowy na ocenę morfologii twarzy.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of head position on the estimated facial morphology.
Autorzy: Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski, Damian Lichota, Witalis Woźniak, Ryta Łagocka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Alicja Nowicka, Monika Góra, Katarzyna Jamroszczyk, Grzegorz Matyja.
Źródło: W: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 23-24 listopad 2007. Lublin : [b.w.], 2007 s. 274.
Uwagi: – Tekst równol. w jęz. ang.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL, ENG


30/64

Tytuł oryginału: Wspomagana komputerowo analiza siły elektromotoryczej ogniwa elektrycznego w środowisku jamy ustnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Computer-aided analysis of electromotive force of electric cell in oral cavity environment.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski.
Źródło: W: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 23-24 listopad 2007. Lublin : [b.w.], 2007 s. 62-63.
Uwagi: – Tekst równol. w jęz. ang.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL, ENG


31/64

Tytuł oryginału: Zastosowanie równania Nernsta w analizie ogniwa elektrycznego jamy ustnej.
Tytuł w wersji angielskiej: The use of Nernst equation in the analysis of electric cell in oral cavity.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Krzysztof Woźniak, Marta Gałęska, Mariusz Lipski, Alicja Nowicka.
Źródło: W: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 23-24 listopad 2007. Lublin : [b.w.], 2007 s. 66-67.
Uwagi: – Tekst równol. w jęz. ang.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL, ENG


32/64

Tytuł oryginału: Związek pięcioczynnikowego modelu osobowości z naturalną pozycją głowy.
Tytuł w wersji angielskiej: Association between the five-factor model of personality and natural head position.
Autorzy: Krzysztof Woźniak, Hubert Teichert, Mariusz Lipski, Damian Lichota, Witalis Woźniak, Ryta Łagocka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Katarzyna Jamroszczyk, Grzegorz Matyja.
Źródło: W: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 23-24 listopad 2007. Lublin : [b.w.], 2007 s. 273.
Uwagi: – Tekst równol. w jęz. ang.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL, ENG


33/64

Tytuł oryginału: Korozja wybranych łuków ortodontycznych w środowisku jamy ustnej – ocena w SEM.
Tytuł w wersji angielskiej: [Corrosion of selected orthodontic arches in the oral cavity environment – evaluation by SEM].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Marta Gałęska, Mariusz Lipski, M. Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Jolanta Sikorska-Bochińska, Ryta Łagocka, Monika Góra.
Źródło: – Dent. Forum 2006 supl. s. 60.
Uwagi: – Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Saldent 2006, Poznań, 18-20 maja 2006.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


34/64

Tytuł oryginału: Ocena zależności między wartościami różnicy potencjałów elektrycznych a nasileniem korozji w środowisku jamy ustnej pacjentów leczonych stomatologicznie – badania wstępne.
Tytuł w wersji angielskiej: [Evaluation of the correlation between values of electric potential differences and the increase of corrosion in the oral cavity environment of patients who undergone stomatologic treatment – primary study].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Marta Gałęska, Mariusz Lipski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Jolanta Sikorska-Bochińska, Ryta Łagocka, Monika Góra.
Źródło: – Dent. Forum 2006 supl. s. 73.
Uwagi: – Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Saldent 2006, Poznań, 18-20 maja 2006.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


35/64

Tytuł oryginału: Przydatność modelowania komputerowego zjawisk elektrycznych w jamie ustnej do oceny wybranych parametrów biokompatybilności materiałów stomatologicznych.
Tytuł w wersji angielskiej: [Usefulness computer modeling of electric phenomenon in the oral cavity of evaluating selected parameters of dental material bio compatibility].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Marta Gałęska, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Jolanta Sikorska-Bochińska, Ryta Łagocka, Mariusz Lipski, Monika Góra.
Źródło: – Dent. Forum 2006 supl. s. 72.
Uwagi: – Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Saldent 2006, Poznań, 18-20 maja 2006.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


36/64

Tytuł oryginału: Symulacja siły elektromotorycznej ogniwa jamy ustnej w obecności aparatu ortodontycznego w warunkach prawidłowej ciepłoty ciała pacjenta.
Tytuł w wersji angielskiej: Simulation of electromotive force for oral cavity cell with orthodontic apparatus and normal temperature of patient body.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: W: Dydaktyka nauk stosowanych. Monografia dydaktyczno-naukowa. T. 2. Informatyka i media, elektronika i mechatronika, biomechanika rozwój nauki. Pod red. Andrzeja Antoniego Czajkowskiego. Szczecin, 2006. s. 105-108 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: POL


37/64

Tytuł oryginału: Wpływ jakości obróbki laboratoryjnej metalowych pierścieni ortodontycznych na stan przyzębia brzeżnego.
Tytuł w wersji angielskiej: [Effect of the quality of laboratory processing of metal orthodontic rings on the state of marginal paradontium].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Marta Gałęska, Mariusz Lipski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Jolanta Sikorska-Bochińska, Ryta Łagocka, Monika Góra.
Źródło: – Dent. Forum 2006 supl. s. 61.
Uwagi: – Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Saldent 2006, Poznań, 18-20 maja 2006.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


38/64

Tytuł oryginału: Wpływ różnych technik opracowania i polerowania na szorstkość powierzchni materiału złożonego.
Tytuł w wersji angielskiej: [Effect of different processing and polishing techniques on the surface roughness of compound materials].
Autorzy: Ryta Łagocka, Jolanta Sikorska-Bochińska, J. Cieloszyk, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Katarzyna Jamroszczyk, Maciej Łagocki.
Źródło: – Dent. Forum 2006 supl. s. 71.
Uwagi: – Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Saldent 2006, Poznań, 18-20 maja 2006.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


39/64

Tytuł oryginału: Zapobieganie próchnicy i chorobom przyzębia u osób leczonych stałymi i zdejmowanymi aparatami ortodontycznymi – zalecenia dla pacjentów.
Tytuł w wersji angielskiej: [Preventing caries and diseases of the paradontium among people treated with fixed and removable orthodontic appliances – advice for patients].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Marta Gałęska, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Danuta Górniak, Zygmunt Ziemba, Jolanta Sikorska-Bochińska, Ryta Łagocka.
Źródło: – Dent. Forum 2006 supl. s. 61.
Uwagi: – Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Saldent 2006, Poznań, 18-20 maja 2006.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


40/64

Tytuł oryginału: Assessment of glass ionomer – composite sandwich technique in extensive class II restorations after six years.
Autorzy: Ryta Łagocka, Maciej Łagocki, Jolanta Sikorska-Bochińska, Monika Góra, Katarzyna Jamroszczyk, Jadwiga Buczkowska-Radlińska.
Źródło: – Nowa Stom. 2005 R. 10 nr 3 s. 172. – Toż s. 181.
Uwagi: – Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa 04.06.2005 r.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: ENG


41/64

Tytuł oryginału: Condition of gingiva among orthodontically treated patients, with and without cleft palate, based on the GI index.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Jolanta Sikorska-Bochińska, Ryta Łagocka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska.
Źródło: – Nowa Stom. 2005 R. 10 nr 3 s. 170.
Uwagi: – Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa 04.06.2005 r.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: ENG


42/64

Tytuł oryginału: Electric potential values in oral cavity of orthodontically treated patients .
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: W: 81st Congress of the European Orthodontic Society, Amsterdam, 3-7 June 2005. Final programme, abstract book. [B. m., 2005] abstr. po-378.
Charakt. formalna: SZZ
Język publikacji: ENG


43/64

Tytuł oryginału: Estimation of teeth hypersensitivity after vertical stripping of enamel.
Autorzy: Jolanta Sikorska-Bochińska, Katarzyna Jamroszczyk, Ryta Łagocka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Marta Gałęska.
Źródło: – Nowa Stom. 2005 R. 10 nr 3 s. 183.
Uwagi: – Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa 04.06.2005 r.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: ENG


44/64

Tytuł oryginału: Metoda pomiaru siły elektromotorycznej ogniwa elektrycznego jamy ustnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Method of measurement of electromotive force of electric cell in oral cavity of orthodontically treated patients.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: W: Dydaktyka nauk stosowanych. T. 1. Informatyka, elektronika i biomechanika. Pod red. Mieczysława Stefana Rudnickiego. Szczecin, 2005. s. 122-127 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: POL


45/64

Tytuł oryginału: Model ogniwa elektrycznego jamy ustnej w programie MathCad 2001.
Tytuł w wersji angielskiej: Model of electric cell of oral cavity in the MathCad 2001 program.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: W: Dydaktyka nauk stosowanych. T. 1. Informatyka, elektronika i biomechanika. Pod red. Mieczysława Stefana Rudnickiego. Szczecin, 2005. s. 113-121 il. bibliogr. streszcz. summ.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: POL


46/64

Tytuł oryginału: Oral hygiene versus intensity of caries with orthodontically treated having cleft palate and without cleft palate.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Ewa Jabłońska, Jolanta Sikorska-Bochińska, Ryta Łagocka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska.
Źródło: – Nowa Stom. 2005 R. 10 nr 3 s. 168.
Uwagi: – Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa 04.06.2005 r.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: ENG


47/64

Tytuł oryginału: Procesy korozyjne w jamie ustnej pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi.
Tytuł w wersji angielskiej: [Corrosive processes in the oral cavity of patients with permanent orthodontic apparatuses].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Mariusz Lipski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Barbara Wędrychowska-Szulc, Marta Gałęska.
Źródło: W: 9. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Łódź, 12-15 maja 2005. [B. m., 2005] s. 43.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


48/64

Tytuł oryginału: Przerosty dziąseł u osób leczonych stałymi i zdejmowanymi aparatami ortodontycznymi.
Tytuł w wersji angielskiej: [Gum hyperplasia in patients treated with permanent and removable orthodontic apparatuses].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Maria Syryńska.
Źródło: W: 9. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Łódź, 12-15 maja 2005. [B. m., 2005] s. 50-51.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


49/64

Tytuł oryginału: 30-years long observations of silver amalgam left beyond the root apex.
Autorzy: Jolanta Sikorska-Bochińska, Ryta Łagocka, Katarzyna Jamroszczyk, Jadwiga Buczkowska-Radlińska.
Źródło: W: Developments in the diagnosis prevention and treatment of disorders of the craniofacial complex. Poster session. [International Conference, Warsaw 21st May 2004. Abstracts. 30th Anniversary of Co-operation between the Medical University of Warsaw and the University in Lund and Malmö. B. m., 2004]. abstr. 26.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: ENG


50/64

Tytuł oryginału: Rodzinne występowanie zespołu Van der Woude’a – opis przypadku.
Tytuł w wersji angielskiej: Familial occurrence of Van der Woude syndrome – a case report.
Autorzy: Elżbieta Gawrych, Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: – Pediat. Pol. 2004 t. 79 nr 4 s. 327-329 il. bibliogr. streszcz. summ.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000
Index Copernicus: 4.530
Punktacja wewnętrzna: 4.000


51/64

Tytuł oryginału: Zespół Van der Woude – opis przypadku.
Tytuł w wersji angielskiej: Van der Woude syndrome – case report.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Maria Pietrzyk.
Źródło: – Biul. Inf. Koła Ortod. w Szczecinie 2004 nr 8 s. 9-12 il. bibliogr. streszcz. summ.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: POL


52/64

Tytuł oryginału: Analiza sił elektromotorycznych w jamie ustnej pacjentów z wypełnieniami kompozytowymi i amalgamatowymi.
Tytuł w wersji angielskiej: [The analysis of electromotoric potentials in oral cavity of patients with composites and amalgam fillings].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Jolanta Sikorska-Bochińska.
Źródło: – Pozn. Stom. 2003 supl. s. 100.
Uwagi: – Biomateriały a środowisko jamy ustnej. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Saldent 2003, Poznań, 20-21 marca 2003.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


53/64

Tytuł oryginału: Matematyczny i fizykochemiczny model ogniwa elektrolitycznego występującego w jamie ustnej pacjentów leczonych ortodontycznie.
Tytuł w wersji angielskiej: Mathematic and physicochemical model of electrolytic cell in oral cavity of patients treated orthodontically.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: W: Jubileusz 50-lecia Katedry Ortodoncji PAM oraz Koła Sekcji Ortodontycznej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego] w Szczecinie 1953-2003, Szczecin 19-20 września 2003. Szczecin, 2003 s. 64.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


54/64

Tytuł oryginału: Model fizyko-chemiczny ogniwa elektrycznego w jamie ustnej.
Tytuł w wersji angielskiej: [The physical-chemical model of electric cell in oral cavity].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: – Pozn. Stom. 2003 supl. s. 98.
Uwagi: – Biomateriały a środowisko jamy ustnej. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Saldent 2003, Poznań, 20-21 marca 2003.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


55/64

Tytuł oryginału: Ortodontyczna ocena odległych wyników zespołowego leczenia pacjentów z jednostronnym całkowityn rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego.
Tytuł w wersji angielskiej: [Orthodontical evaluation of late results of complex interdisciplinary treatment of patient with unilateral total essential and secondary cleft palate].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: W: XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Warszawa 20-22 marca 2003 r. [Warszawa, 2003] s. 55.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


56/64

Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wartości potencjałów elektrycznych w jamie ustnej pacjentów leczonych ortodontycznie.
Tytuł w wersji angielskiej: [The comparative assessment of electric potentials value in oral cavity of orthodontically treated patients].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: – Pozn. Stom. 2003 supl. s. 99.
Uwagi: – Biomateriały a środowisko jamy ustnej. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Saldent 2003, Poznań, 20-21 marca 2003.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


57/64
Tytuł oryginału: Potencjały elektryczne u pacjentów leczonych stałymi i ruchomymi aparatami ortodontycznymi.
Tytuł w wersji angielskiej: [Electric potential at the patients treated with fixed and removable orthodontic appliances].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: W: XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Warszawa 20-22 marca 2003 r. [Warszawa, 2003] s. 72.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


58/64

Tytuł oryginału: Rehabilitation problems of patients with congenital developmental anomalies and mental impairment.
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Danuta Górniak, Zygmunt Ziemba.
Źródło: W: 79th Congress of the European Orthodontic Society, Prague, June 10-14, 2003. Final programme and abstracts. [Prague, 2003] abstr. 448.
Charakt. formalna: SZZ
Język publikacji: ENG


59/64

Tytuł oryginału: Rozszczep całkowity jednostronny podniebienia pierwotnego i wtórnego w przebiegu zespołu van der Wooda – opis przypadku.
Tytuł w wersji angielskiej: Unilateral complete cleft of primary and secondary palate in van der Wood’s syndrome – a case report.
Autorzy: Elżbieta Gawrych, Maria Pietrzyk, Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: W: Jubileusz 50-lecia Katedry Ortodoncji PAM oraz Koła Sekcji Ortodontycznej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego] w Szczecinie 1953-2003, Szczecin 19-20 września 2003. Szczecin, 2003 s. 39.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


60/64

Tytuł oryginału: Wczesne leczenie ortodontyczne pacjentów z zespołem Pierre-Robin.
Tytuł w wersji angielskiej: [Early orthodontic treatment of the patients with Pierre-Robin syndrome].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Barbara Wędrychowska-Szulc, Zygmunt Ziemba, Elżbieta Gawrych, Maria Pietrzyk.
Źródło: W: XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Warszawa 20-22 marca 2003 r. [Warszawa, 2003] s. 31.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


61/64

Tytuł oryginału: Preparat Green Or w zwalczaniu nadwrażliwości zębiny.
Tytuł w wersji angielskiej: Green Or in the treatment of dentine hypersensitivity.
Autorzy: Katarzyna Betleja, Katarzyna Jamroszczyk, Agnieszka Ruchała-Tyszler.
Źródło: – Mag. Stom. 2002 R. 12 nr 6 s. 32-34 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 1.000
Index Copernicus: 1.550
Punktacja wewnętrzna: 1.000


62/64

Tytuł oryginału: Problemy rehabilitacji ortodontycznej pacjentów z wrodzonymi wadami rozwojowymi i upośledzeniem umysłowym.
Tytuł w wersji angielskiej: [Orthodotic rehabilitation of patients with developmental defects and mental retardation].
Autorzy: Danuta Górniak, Katarzyna Jamroszczyk, Zygmunt Ziemba.
Źródło: W: 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Kraków, 26.09.-28.09.2002. [B. m., 2002] s. 51.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


63/64

Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej pacjentów leczonych ortodontycznie na podstawie wskaźników OHI, PUW, GI – ocena współpracy pacjentów.
Tytuł w wersji angielskiej: [Patient compliance in orthodontics and oral status represented by OHI, DMF, and GI indices].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk, Ewa Jabłońska.
Źródło: W: 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Kraków, 26.09.-28.09.2002. [B. m., 2002] s. 49.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL


64/64

Tytuł oryginału: Zjawiska elektryczne w jamie ustnej pacjentów leczonych stałymi i ruchomymi aparatami ortodontycznymi.
Tytuł w wersji angielskiej: [Electric phenomena in the oral cavity of patients treated with fixed or removable orthodontic appliances].
Autorzy: Katarzyna Jamroszczyk.
Źródło: W: 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Kraków, 26.09.-28.09.2002. [B. m., 2002] s. 46.
Charakt. formalna: SZP
Język publikacji: POL