Wyposażenie

  • Kamera wewnątrzustna
  • Rypex
  • Autoklaw/Sterylizacja
  • Piaskarka
  • Skaler ultradźwiękowy
  • Lampa ZOOM ADVANCED
  • RENTGEN GENDEX EXPERT
  •  UNITY DENTYSTYCZNE: STERNWEBER, ANTOS A3 PLUS
  •  OPROGRAMOWANIE ORTHOOFFICE